پایان نامه (مخابرات سوئیچهای مخابراتی)

پایان نامه (مخابرات سوئیچهای مخابراتی)

چکیده:

هدف از این پروژه آشنایی با مشخصات کلی سیستم سوئیچ دیجیتال کارین –LXI

از زمان اختراع تلفن در سال ۱۸۷۶، برای بیش از یک قرن، این وسیله نقش منحصر به فردی را در دنیای ارتباطات ایفا کرده است.

امروزه هر چند شیوه‌های جدید ارتباط (همچون تلفن همراه) ظهور کرده‌اند، ولی نیاز به استفاده از تلفن ثابت، به دلیل داشتن مزایای خاص همچنان از جایگاه ویژه‌ ای در ارتباطات هزاره سوم برخوردار است. شبکه‌های تلفن ثابت در این فاصله دچار تغییرات گسترده ‌ای شده و سرویس‌های جدیدی بر روی آنها تعریف شده است.

اداره مخابرات شامل دو بخش است که یکی بخش اداری و دیگری بخش فنی است.

بخش اداری شامل ریاست مرکز، امور مشترکین و ... است.

بخش فنی شامل اتاق کابل، MDF ، سالن دستگاه، ماکروویو، تغذیه نیرو، تأسیسات و غیره است.