طراحی و شبیه سازی تقویت کننده تمام تفاضلی تاشده در فناوری 0.18 میکرومتر

طراحی و شبیه سازی تقویت کننده تمام تفاضلی تاشده در فناوری 0.18 میکرومتر

در این پروژه یک تقویت کننده تمام تفاضلی تاشده طراحی و شبیه سازی شده است. شبیه سازی در محیط نرم افزار hspice انجام شده است. تقویت کننده دارای مشخصات زیر می باشد:

پهنای باند بیشتر از 200 مکا هرتز، بهره ی بیشتر از 70 دسیبل، نرخ چرخش (SR) بیشتر از 100 ولت بر میکروثانیه، بیشینه دامنه متقارن خروجی 0.9 ولت، حاشیه فاز بالای 60 درجه، ولتاژ مد مشترک خروجی 0.95 ولت، ولتاژ مد مشترک ورودی 1.25 ولت، حئاکثر اعوجاج هارمونیکی کل 19.6 درصد و توان مصرفی 4.2351 میلی وات.

طراحی مدار فیدبک مد مشترک برای این تقویت کننده هم به صورت ایده آل (با استفاده از منابع وابسته) و هم به صورت مدار واقعی انجام گرفته است. در حالت استفاده از مدار فیدبک مد مشترک واقعی دامنه متقارن خروجی از مقدار بالا کمتر می شود.

فایل شامل کد نوشته شده در محیط نرم افزار hspice و گزارش کامل به صورت Word و pdf می باشد.